Om du ska renovera ditt badrum så gör du bäst i att anlita ett erfaret och kompetent företag som hjälper dig hela vägen från start till mål. En badrumsrenovering kan kosta en hel del och det är mycket viktigt att allt görs på rätt sätt för att man ska slippa problem med till exempel fukt och mögel i framtiden. Priserna på badrumsrenoveringar varierar ganska mycket beroende på vilket företag man anlitar och vad man vill ska ingå i det nya badrummet. En tumregel i sammanhanget brukar vara att en kvadratmeter kostar mellan ca 15 000 kronor och 30 000 kronor. Om man i samband med renoveringen vill passa på att till exempel installera golvvärme, så går priset givetvis upp lite.

 

Få en offert

Det bästa brukar vara att ta kontakt med företaget man vill anlita och be dem ta en titt på hur ytan som ska renoveras ser ut. Genom att tillsammans planera hur det nya badrummet ska se ut kan du få löpande uppdateringar om kostnader samt eventuella problem som kan komma upp. Det kan till exempel behövas göras en fuktmätning om ni har blivit utsatta för fuktskador. Men Bad & Rum är experter just på det här, och efter att de besiktigat ditt badrum återkommer de till dig med en kalkyl över hur arbetet ska genomföras och vad det kommer att kosta. Alltid efter varje badrumsrenovering erhåller man ett kvalitetsdokument på Byggkeramikrådets underlag från Bad & Rum, vilket säkerhetsställer att renovering är ett bra jobb har gått till på rätt sätt.

 

Fördelarna med att anlita en etablerad firma

Många vill spara pengar och väljer att göra en del eller hela arbetet med renoveringen själva. Detta kan förvisso innebära att man faktiskt sparar en del pengar i början, men om en fuktskada upptäcks senare så kan följderna bli närmast katastrofala eftersom försäkringen oftast inte gäller om man genomfört renoveringen själv. Det man möjligen kan göra själv är själva utrivningen innan renoveringen, men även när det gäller detta bör man vara försiktig och aldrig ta sig vatten över huvudet.